Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمر ایجاد و تنظیم ایستگاه های ترانسپورت شهری

(500 Views)

About Ministry of Transport

The Ministry of Transport & Civil Aviation (MoTCA) has requirement to implement a multitude of airport infrastrucure rehabilitaion projects.

Job Summary

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Admin-Clerical
Employment Type: Full Time
Salary: سیستم رتب
Vacancy Number:
No. Of Jobs: 1
City: kabul
Organization: Ministry of Transport
Years of Experience: تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس.
Contract Duration:
Gender: Male/Female
Education: 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت شهری، مدیریت توسعه، برنامه ریزی شهری، اق
Close date: 24 Dec, 2018

Job Details

Date Posted: 04 Dec 2018 Reference: 008-HQ
Closing Date: 24 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت ت بدست آوردن اهداف استراتژیک وزارت.
تنظیم، سوق و اداره وسایط مسافربری شهری در ایستگاه های شهر.
تنظیم وسایط مسافربری و باربری شهری در ایستگاه های شهر به منظور جلوگیری از ازدحام و بی نظمیها.
نظارت از پروسه تشخیص و تثبیت ایستگاه و توقفگاه های شهری به اساس نفوس و نیازمندی به منظور جلوگیری از ایجاد توقفگاه های خودسر به همکاری اداره ترافیک.
هدایت و رهنمایی کارمندان در امر تشخیص نیاز های هر مسیر به اساس نفوس و تنظیم وسایط در این مسیرها مطابق نیاز.
جلوگیری از تخلفات وسایط مسافربری شهری به همکاری اداره ترافیک.
نظارت از کیفیت و نحوه عرضه خدمات وسایط مسافر بری شهری.
نظارت از امور مربوط به احصائیه گیری از مسافرین شهری (جمع آوری ارقام تعداد راکبین مسیر های مختلف به منظور تنظیم بهتر ترانسپورت شهری).
رسیدگی به شکایات مسافرین شهر و تلاش جهت یافتن راه حل.
راه اندازی برنامه های آگاهی دهی عمومی به همکاری ریاست به منظور آگاهی عامه.
دریافت راه حل مناسب جهت کنترول نمودن وسایط مسافر بری شهری که خود سرانه فعالیت دارند.
جلوگیری از فساد اداری در بخش مربوطه و ایجاد میکانیزم باز دارنده از فساد.
گسترش روابط و هماهنگی با نهاد های ذیربط جهت تنظیم بهتر امور ترانسپورت شهری در هماهنگی با رئیس ترانسپورت عامه شهری.
ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشوذ

Skills

-

Qualifications

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت شهری، مدیریت توسعه، برنامه ریزی شهری، اقتصاد. مدیریت ترانسپورتی، انجنیری سرکسازی, اداره عامه، پالیسی عامه , مدیریت عمومی, انجنیری سیول, انجنیری ترانسپورتی و به درجه تحصیلی بالا تر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال.
تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

به اطلاع تمام واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 13/09/1397 الی 24/10/1397 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا ایمیل آدرس ها ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.
اسناد تحصیلی خارج مرز باید از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

متقاضیان محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل (0700016185- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند.

Submission Email

hr.form@mot.gov.af و csc.mota@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
صفا کار at DABS/KBD Kabul 28 Feb 2019
Reporting Officer at GPI Kabul 01 Mar 2019
کارمند اداری و محاسبه آب.. at Afghanistan Urban Wate.. Balkh 27 Feb 2019
Finance Officer at MAIL/HVCDSP Multi Cities 03 Mar 2019
Admin Logistics Officer at MAIL/HVCDSP Multi Cities 03 Mar 2019
کمیشن کار at Hamayoun Aziz Construction Company (HACC) Balkh 21 Feb 2019
عضو حفظ و مراقبت چلیر at DABS/KBD Kabul 26 Feb 2019
Internship at Afghanistan Cricket Board Kabul 27 Feb 2019
کارمند اداری at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Co.. Kabul 03 Mar 2019
Team Assistant at The World Bank Group Kabul 13 Mar 2019
امر ترانسپورت. at ATRA Kabul 28 Feb 2019
Receptionist/ Scheduler at Ministry of Finance Kabul 28 Feb 2019
باغبان at DABS/KBD Kabul 22 Feb 2019
مدیر عمومی هماهنگی بست 4 at شاروالی کابل Kabul 22 Feb 2019
مدیریت حفظ و مراقبت مترو.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
کارشناس هماهنگی با ادارا.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
کارشناس هماهنگی با ادارا.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
Cook (Female Prefered) at Youth Peace Movement Kabul 22 Feb 2019
کارشناس مشارکت عامه خصوص.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
Subcontracts Specialist at Tetra Tech Kabul 20 Feb 2019
بست 4 مدیر عمومی نظارت از .. at وزارت اطلاع.. Kabul 20 Feb 2019
بست 4 کارشناس تهیه مواد آ.. at وزارت اطلاع.. Kabul 20 Feb 2019
بست 3 آمر ارتباط خارجه / ر.. at وزارت اطلاع.. Kabul 20 Feb 2019
بست 3 آمریت احصائیه و پلا.. at شاروالی کاب.. Kabul 20 Feb 2019
کارمند اداری at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Co.. Kabul 20 Feb 2019
بست 4 مدیر تحلیل اقتصادی at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
بست 4 مدیر تحلیل اقتصادی at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
بست 6 مامور اداری ، آمریت.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 5 مدیر اجرائیه ریاست .. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook