Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست تخار برشنا

(1166 Views)

About DABS

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این پست بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.
تحت نظارت مستقیم رئیس عمومی اجرائیوی دافغانستان برشنا شرکت میباشد.

Job Details

Date Posted: 01 Dec 2018 Reference: VA-DABS-HQs/97-0469
Closing Date: 31 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Electrical Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 6 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

مسئول مدیریت عملیات تخنیکی برشنا بشمول ترتیب بودجه و تهیه و بررسی طرق دستورالعمل های تخنیکی.
• رهبری تمام وظایف مربوط به طرح، انجینری، اعمار، عملیات و حفظ و مراقبت تسهیلات آمریت برشنا ، برنامه ریزی و توزیع.
• مسئول رهبری و سرپرستی از پلان های انکشافی بعدی تسهیلات و منابع مربوط برشنا
• اداره فعالیت های تمام کارمندان تخنیکی و انجنیری ریاست برشنا.
• اداره طرح های انجینری تمام تسهیلات توزیعی و سب استیشن ها.
• جدول کتگوری بندی در توزیع انرژی برق.
• حفظ و مراقبت تمام شبکه های هوایی و زمینی و تسهیلات سب استشن ها و میتر خوانی.
• حفظ و مراقبت تسهیلات تولیدی، عملیات ساحوی بشمول اعمار و حفظ و مراقبت سب استیشن ها و اطمینان از تامین برق مطمئن به مشترکین.
• ترتیب مشخصات پرزه جات اضافی لازم در همکاری با سایر شعبات.
• ایجاد و حفظ هماهنگی و روابط لازم با موسسات دولتی و غیردولتی مطابق به پالیسی دافغانستان برشنا شرکت.
• مسئول تظیم و اداره عملیات ریاست حوزه برشنا بشمول ترتیب، تشریح و بررسی بهبود سرمایه و بودجه های عملیاتی سالانه در چارچوب رهنمود های دافغانستان برشنا شرکت.
• جمع آوری عواید.
• ارتباطات منظم با بانک ها جهت بهبود پرداخت صرفیه مشترکین بوقت زمان.
• ارسال نمودن قطع لینها بعد از ختم دوره.
• تعقیب باقیات دوایر دولتی و پرداخت آنها بوقت و زمان.
• داشتن ارتباط مستقیم با مدیریت تعیین محصول و بلنگ جهت رساندن بلهای مشترکین بوقت و زمان تعیین شده.
• اجرای سایر وظایف محول شده از طرف رئیس عمومی دافغانستان برشنا شرکت.

Skills

داشتن مهارت های مدیریتی پروژه های تخنیکی موثر توانائی استفاده از کمپیوتر و نرم افزارهای مرتبط به آن.
توانائی تکلم و اظهار نظر به صورت عام فهم و واضیح به دو زبان دری و انگلیسی.
توانائی مهارت های نوشتاری برای توسعه راپور ها و پلان های اجرائی به هردو زبان دری و انگلیسی.
داشتن مهارت ها فردی قابل ملاحظه در امور تائسیس و تقویت همکاری های ملی و بین المللی در درمحیط کاری.
داشتن تجربه و توانائی عرضه خدمات مسلکی در سطح اجتماع. دانش ، مهارت ها و توانایی ها

Qualifications

لیسانس در رشته انجنیری برق اقتصاد و اداره وتجارت همراه با شش سال تجربه کاری در بخش های مربوطه یا در پوست های مدیریتی و به ماستر ترجیح داده میشود .

Job Location

Afghanistan - Takhar
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Electrical Engineering

Submission Guideline

Dear Applicant,

Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.

You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;

Link:

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Please note: that only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

Submission Email

hr@dabs.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
کارمند دسپیچنگ - اندخوی ب.. at DABS Balkh 06 Feb 2019
Re - (کارمند کنترول کیفیت (.. at DABS Kabul 02 Feb 2019
Re - (معاون جنکشن ( مرکز at DABS Kabul 03 Feb 2019
Re - (مدیر سب ستیشن (خوست بر.. at DABS Khost 05 Feb 2019
Re - پل خراسان - جوزجان - kv2.. at DABS Jawzjan 02 Feb 2019
شفت کار سب ستیشن شرق at DABS Kabul 05 Feb 2019
Engineering Specialist – Energy at Integrity Watch Afghanistan Kabul 31 Jan 2019
Inspection Engineer – Energy at Integrity Watch Afghanistan Kabul 31 Jan 2019
Re - مدیر سب ستیشن خواجه ال.. at DABS Baghlan 01 Feb 2019
(مدیر شعبه برق فابریکه بر.. at DABS Kabul 02 Feb 2019
Re - (سرشفت توربین (سروبی at DABS Kabul 01 Feb 2019
(میترخوان (سمنگان برشنا at DABS Samangan 31 Jan 2019
عضو خدمات مشتريان at DABS/KBD Kabul 23 Jan 2019
Re - مدیر حفظ مراقبت کیبل ه.. at DABS Sar-e Pol 26 Jan 2019
(میترخوان (سرپل برشنا at DABS Sar-e Pol 31 Jan 2019
انجنیر انرژی بادی و آفتا.. at DABS Kabul 30 Jan 2019
(شفت کار (سمنگان برشنا at DABS Samangan 30 Jan 2019
سرشفت - سمنگان برشنا at DABS Samangan 30 Jan 2019
Re - (لین مین شبکه ( مرکز at DABS Kabul 26 Jan 2019
عضو at DABS/KBD Kabul 23 Jan 2019
Electrical Engineering at SWC Construction Multi Cities 14 Feb 2019
مدیر بند سلما - هرات برشن.. at DABS Herat 29 Jan 2019
معاون بند سلما - هرات برش.. at DABS Herat 29 Jan 2019
Re - (شفت کار (خوست at DABS Khost 24 Jan 2019
شفت کارچهارم شبکه 400 - جوز.. at DABS Jawzjan 28 Jan 2019
سر شفت - سمنگان at DABS Samangan 27 Jan 2019
مدیریت حفظ ومراقبت شبکه -.. at DABS Parwan 27 Jan 2019
Re - (عضو سوچبورد (بغلان بر.. at DABS Kabul 24 Jan 2019
(معاونیت عملیاتی (سمنگان .. at DABS Samangan 24 Jan 2019
Re - (کارمند کنترول کیفیت (.. at DABS Kabul 23 Jan 2019
Electrical Engineer at UNCDC Kabul 28 Apr 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook